За нас:

BPost.bg e информационен сайт, който ежедневно разработва уникално съдържание от новини, което ни поставя в групата на водещите издатели.

В BPost ще намерите новини от всички сфери на обществения живот: политика, икономика, международни отношения, лайфстайл, спорт и свободното време.

Условия за ползване:

В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно единствено изрично условие - да цитира източника като "BPost.bg". Очакваме Интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилият се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в уеб сайтове.

 

ЗАТВОРИ X